Cjenik Aplikacije FakturaM

Napomena: Sve cijene su navedene bez uključenog PDV-a.

Usluga Cijena (EUR)
Godišnja licenca po računalu (Uključuje održavanje fiskalizacije, daljinsku i izravnu podršku, obuku, instalaciju i reinstalaciju za 1 godinu) 300
Usluge van održavanja
Započeti sat rada 30
Seljenje instalacije s instalacijom na novo računalo (Remote ili On-site) 40

* Aplikacija se može koristiti nakon isteka početne licence bez podrške. Za nastavak primanja podrške, potrebno je kupiti novu licencu.