FakturaM

Poslovno informacijski sustav za poduzetnike s izdvojenim sustavom računovodstva

 

FAKTURA M

VRSTA USLUGE

OPIS

CIJENA

OSNOVNA LICENCA „FAKTURA M“

Plaćanje jednokratno za jedno računalo.

24.000,00 kn

DODATNA LICENCA „FAKTURA M“

Plaćanje jednokratno za svako sljedeće računalo.

8.260,00 kn

ODRŽAVANJE – PRVA GODINA

Uključeno u cijenu licence.

BESPLATNO

ODRŽAVANJE - FUNKCIJSKO

Izrada dodatnog modula programa ili posebnog izvještaja.

100,00 kn/sat programiranja

PERSONALIZACIJA OBRASCA

Izrada obrazaca (presonalizirana faktura, radni nalog i sl.) prema željama kupca.

150,00 kn

Demo-verziju aplikacije koja dopušta 10 pokretanja preuzmite na:

 www.bestek.hr

Cijena mjesečnog održavanja 3% neto cijene. 

 

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća pri preuzimanju iste kontaktirajte nas na 095 854 5557.

 

Ukoliko ste se odlučili na kupnju Faktura M aplikacije, kontaktirajte nas na 095 854 5557 i dogovorite besplatnu prezentaciju na kojoj će Vas naši djelatnici uputiti u rad sa aplikacijom i savjetovati o mogućnostima programa.

 

U nastavku pogledajte koje su mogućnosti aplikacije, a za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na info@bestek.hr.

 

FAKTURIRANJE

Modul „fakturiranje“ nudi Vam mogućnost jednostavne izrade faktura i ponuda, evidenciju poziva i narudžbi, pregled izvještaja o izdanim fakturama, ponudama, otpremnicama, putnim i radnim nalozima te ostalim izvještajima potrebnim za kontrolu vašeg poslovanja. Na raspolaganju vam je i evidencija o nepodmirenim fakturama, a u samo nekoliko klikova možete izraditi podsjetnike za plaćanje kupcima koji su „zaboravili“ platiti ispostavljenu fakturu. Više ne morate čekati knjigovođu da ispostavi fakturu ili Vam dostavi izvješće o otvorenim stavkama kupaca. Sami kontrolirajte svoje poslovanje, a knjigovođi prepustite posao vođenja poslovnih knjiga.

 

PUTNI NALOZI

Modul „putni nalozi“ nudi Vam mogućnost izrade putnih naloga za Vas ili Vaše djelatnike. Jednostavno evidentirajte odlazak djelatnika na teren, vrijeme, relaciju, prijeđene kilometre, vozilo koje je korišteno za putovanje te dodatne troškove koji su nastali poput dnevnica, cestarina, noćenja, parkinga i ostalih troškova u zemlji i inozemstvu. Nakon što ste izradili putni nalog možete ga proslijediti knjigovođi koji će isti evidentirati u Vašim poslovnim knjigama.

 

POS RAČUNI

Aplikacija „Faktura M“ sadrži i modul „POS računi“ stoga uz izdavanje faktura na raspolaganju imate i blagajnu maloprodajnih računa sa kompletnim pregledom izdanih računa, nefiskaliziranih računa koje možete jednim klikom fiskalizirati, pregledom starih zaključaka i obračuna prometa. Također možete aplikaciji zadati postavku da Vam automatski šalje dnevne zaključke kase e-mailom. Odaberite načine plaćanja gotovinom, karticom, čekovima, zadajte stopu PDV-a prema Vašoj djelatnosti, unosite artikle i sortirajte po grupama, ispišite pregled prodanih artikala za razdoblje.

 

RADNI NALOZI

Modul „radni nalozi“ namijenjen je izradi radnih naloga sa detaljnim opisom predmeta usluge, servisa, proizvoda, unosom naručitelja, datuma isporuke, statusa naloga (priprema, otvoren, zatvoren), datuma preuzimanja, djelatnika zaduženog za izvršenje radnog naloga, cijenom artikla ili usluge itd. Uz to u radnom nalogu možete unijeti utrošenu uslugu ili materijal potreban za izvršenje radnog naloga, a na temelju istog izradite otpremnicu.

 

MATERIJALNO

Modul „materijalno“ omogućuje Vam vođenje evidencije ulaznih dokumenta, točnije dokumenata od dobavljača poput primki nabave materijala potrebnog za izvršenje usluge, servisa ili nabave artikala za prodaju sa obračunom PDV-a. Ovaj modul nudi Vam i mogućnost evidencije stanja artikala u svim skladištima.

 

ŠIFRANICI

Ovo je pomoćni modul aplikacije u kojem možete unositi podatke o artiklima i uslugama koji su predmet Vaše prodaje, djelatnicima koji rade za vas (uz evidenciju kadrovskih dokumenata poput ugovora o radu i ostalih važnih dokumenata zaposlenika), grupama artikala ili usluga, tarifama poreza koje primjenjujete. Tu je i baza partnera, odnosno kupaca ili dobavljača koji su zapravo najvažniji faktor u vašem poslovanju. Na jednom mjestu imate evidenciju njihovih lokacija, kontakt osoba, poziva i narudžbi, radnih naloga, otpremnica, faktura i R1 računa koje ste im izdali, također i primki ako se radi o dobavljaču te ostalih dokumenata vezanih uz partnere poput ugovora o poslovnoj suradnji. Osim svega navedenog u modulu šifranici evidentirajte ili pregledajte valute koje primjenjujete i vozila koja koristite pri obavljanju posla.

 

One Reply on “FakturaM”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *